Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Antona Siekela a spoločnosti Nový čas, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 22. 12. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Antonom Siekelom nad spoločnosťou Nový čas, a.s., prostredníctvom spoločnosti FPD Media, s.r.o.
 
Sektor:
J.58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti
J.63.1 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby, webový portál
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.