Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa DALITRANS, s.r.o., a aktív predstavujúcich čerpacie stanice podnikateľov OKTAN, a.s., PROGRESS TRADING, a.s., a PETROLTRANS, a.s.

Publikované:
Obsah
stojan na čerpacej stanici
stojan na čerpacej stanici
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 07. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa - pána Dalibora Janegu (DALITRANS, s.r.o.), Slovenská republika nad aktívami, ktoré slúžia na prevádzku 8 čerpacích staníc pohonných hmôt podnikateľov Oktan, a.s., Progress Trading, a.s., a Petroltrans, a.s.

Sektor:
G.47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
G.46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.