Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Dr. Martina Čepela, Ph.D., MBA a časti podnikateľa OKTAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 08. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Dr. Martinom Čepelom, Ph.D., MBA nad časťou podniku podnikateľa OKTAN, a.s., so sídlom Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, a to na základe dlhodobej nájomnej zmluvy na prenájom aktív slúžiacich na prevádzku 12 čerpacích staníc nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.
 
Sektor:
G.47.3 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.