Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, Nemecko nad podnikateľom HAGARD: HAL, spol. s r.o., SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 16.2.2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie,ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH,
Nemecko nad podnikateľom HAGARD: HAL, spol. s r.o., SR.

Sektor: veľkoobchod s elektroinštaláciami

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.