Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Ningbo Joyson Electronic Corp., Čína nad podnikateľom KSS Holdings, Inc., USA

Aktualizované:
Obsah
Dňa 1. 4. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa Ningbo Joyson Electronic Corp., Čína nad podnikateľom KSS Holdings, Inc., USA.
 
Sektor: automobilový priemysel
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.