Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa ORLEN Unipetrol a časti podnikateľa Fontee, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly spoločnosťou ORLEN Unipetrol nad časťou aktív podnikateľa Fontee, s.r.o.

tankovanie, muž
tankovanie, muž
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 10. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly spoločnosťou ORLEN Unipetrol nad časťou aktív podnikateľa Fontee, s.r.o., tvoriacich 2 čerpacie stanice.
 
Sektor:
G 47.3 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.