Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa SHELL Slovakia, s.r.o., a aktív predstavujúcich čerpacie stanice podnikateľov PROGRES TRADING, a.s., a PETROLTRANS, a.s.

Publikované:
Obsah

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie.

čerpacia stanica s autom
čerpacia stanica s autom
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 11. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava nad aktívami, ktoré slúžia na prevádzku 5 čerpacích staníc pohonných hmôt podnikateľov PROGRES TRADING, a.s., Trebišov a PETROLTRANS, a.s., Poprad nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Topoľčany, Spišská Sobota, Brezno, Bánovce nad Bebravou a Trnava.
 
Sektor:
G 47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
G 46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.