Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Stark Corporation Public Company Limited a divízie LEONI Business Group „Automotive Cable Solution“

Publikované:
Obsah
kábel
kábel
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 07. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Stark Corporation Public Company Limited, Pathumwan Bangkok, Thajsko nad divíziou LEONI Business Group „Automotive Cable Solution“, a to prostredníctvom nadobudnutia obchodných podielov v spoločnostiach LEONI Kabel GmbH, Roth, Nemecko a Leonische Holding Inc, Arizona, Spojené štáty americké.

Sektor:
C.27.32 – výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.