Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa VKR Holding A/S a spoločností divízie Arbónia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 02. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom VKR Holding A/S, Hørsholm, Dánsko (v SR zameraného najmä na okná značky VELUX) nad podnikateľmi divízie Arbónia (v SR zameranej najmä na okná značky SLOVAKTUAL), ktorú tvoria nasledujúce spoločnosti: Arbonia Windows AG, Diepoldsau, Švajčiarsko; EgoKiefer AG, Altstätten SG, Švajčiarsko; Wertbau GmbH, Langenwetzendorf, Nemecko; SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec; Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., Poľsko; web.com Management Holding GmbH; Fensterdepot24 Handelsgesellschaft GmbH; fenster-webshop.de GmbH; BEW Bauelemente Werratal GmbH (posledné štyri menované spoločnosti sídlia v Nemecku).
 
Sektor:
C 22.23 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.