Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Adecco Group AG, Avanta Intermare Holdings Ltd, Adecco Hrvatska d.o.o., Adecco Outsourcing d.o.o., Adecco A/S a Adecco Slovakia, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 04. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Adecco Group AG, Švajčiarsko (skupina Adecco) a Avanta Intermare Holdings Ltd, Spojené kráľovstvo (skupina Lugera) nad podnikateľmi Adecco Hrvatska d.o.o., Chorvátsko, Adecco Outsourcing d.o.o., Chorvátsko, Adecco A/S, Dánsko a Adecco Slovakia, s.r.o., (nepriamo tiež v spoločnostiach Adecco Outsourcing, s.r.o., a Adecco Business Solutions, s.r.o.,).

Sektor:
N. 78 Sprostredkovanie práce

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.