Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AEQH14 GmbH a ZF Electronic Interfaces GmbH

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa AEQH14 GmbH nad podnikateľom ZF Electronic Interfaces GmbH.

elektrotechnická obvodová doska
elektrotechnická obvodová doska
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 04. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa AEQH14 GmbH, Mníchov, SRN nad podnikateľom ZF Electronic Interfaces GmbH, Diepholz, SRN.

Sektor:
C 29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.