Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Aricoma Group, a.s., a KKCG Tech, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Aricoma Group, a.s.

notebook, programovanie
notebook, programovanie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 8. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Aricoma Group, a.s., Praha, Česká republika, a to zo spoločnej kontroly spoločností KKCG Tech, s.r.o., Praha, Česká republika a BJOORGEA, a.s., Praha, Česká republika na výlučnú kontrolu spoločnosti KKCG Tech, s.r.o., Praha, Česká republika.
 
Sektor:
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
J.63 Informačné služby
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.