Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AZC, a.s., BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., a ColosseoEAS, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku v dôsledku zmeny kontroly nad podnikateľom ColosseoEAS, a.s.

scoreboard led stadium
scoreboard led stadium

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 2. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku v dôsledku zmeny kontroly nad podnikateľom ColosseoEAS, a.s., Bratislava z výlučnej kontroly podnikateľa BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., Bratislava (ďalej len „BSP“) na spoločnú kontrolu podnikateľov BSP a AZC, a.s., Bratislava. 

Sektor:
C.26 - Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
J.62.01 - Počítačové programovanie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.