Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Bancroft Private Equity GmbH & Co. KG a skupina TIP

Aktualizované:
Obsah
Dňa 17.10.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Bancroft Private Equity GmbH & Co. KG, Rakúsko nad podnikateľmi skupiny TIP (Seneca Tours, spol. s.r.o., Senec, Koala Tours, a.s., Bratislava, TIP Travel a.s., Piešťany, TATRATOUR, a.s., Bratislava, Mediterranean Travel Services Ltd, Malta). Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti cestovného ruchu.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.