Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov BDS SPORT GROUP Ltd., Cyprus, A3 SPORT, s.r.o., SR a A3 SPORT, s.r.o., ČR

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa BDS SPORT GROUP Ltd., nad spoločnosťami A3 SPORT, s.r.o., SR a A3 SPORT, s.r.o., ČR.

teniska biela
teniska biela

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 31. 3. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa BDS SPORT GROUP Ltd., Cyprus nad spoločnosťami A3 SPORT, s.r.o., Bratislava a A3 SPORT, s.r.o., Česká republika.

Sektor: 
G 47.64 – Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
G 47.71 – Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
G 47.72 – Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.