Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov BUDAMAR LOGISTICS, a.s., a ŽOS Vrútky, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 27. 10. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Slovenská republika nad podnikateľom ŽOS Vrútky, a.s., Slovenská republika. Pán Ing. Víťazoslav Moric, Slovenská republika a spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Slovenská republika súčasne nadobudnú spoločnú kontrolu nad podnikateľmi ŽOS-EKO, s.r.o., Slovenská republika, ŽOS-MEDIKA, s.r.o., Slovenská republika a ŽOS TRADING s.r.o., Slovenská republika.
 
Sektor: oprava a údržba lokomotív a železničných vozňov, výroba lokomotív a vozového parku
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.