Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ČEZ, a. s., ŠKODA JS a. s. a Middle Estates, s. r. o.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia zámeru koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ, a. s., nad spoločnosťami ŠKODA JS a. s. a Middle Estates, s. r. o.

veže jadrovej elektrárne
veže jadrovej elektrárne
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 7. 2022 začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia zámeru koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ, a. s., Česká republika nad spoločnosťami ŠKODA JS a. s., Česká republika a Middle Estates, s. r. o., Česká republika.
 
Sektor:
M 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.