Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ČEZ ESCO, a.s., a SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 4. 10. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom ČEZ ESCO, a.s., Praha, ČR nad podnikateľmi SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov a SERVISKOMFORT, s.r.o., Prešov.

 
Sektor:
D 35.3 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.