Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Cube Infrastructure Managers, Ing. Jozef Greňo, PhD. a cieľových spoločností

Aktualizované:
Obsah

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

mestské mrakodrapy a stromy s listami
mestské mrakodrapy a stromy s listami

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 08. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie pozostáva z viacerých častí, a to

  1. z vytvorenia spoločného podniku spoločne kontrolovaného podnikateľmi Cube Infrastructure Managers, Luxemburg, Luxembursko (ďalej len „CIM“) a Ing. Jozef Greňo, PhD., pozostávajúceho z novozaloženej účelovej holdingovej spoločnosti, pod ktorú budú patriť spoločnosti Výroba tepla, s. r. o.; LIPTOVSKA, s. r. o.; BIO TRADE & TRANS, s. r. o.; Remeselné služby s. r. o.; Palivové drevo s. r. o., všetky so sídlom v Bratislave, TTI-Energo spol. s r.o.; Služby pre Vás s. r. o.; Služby pre domové kotolne s. r. o.; Služby pre bývanie Liptovská s. r. o.; Služby pre bývanie Sihoť s. r. o.; Služby pre bývanie Stred s. r. o.; Služby pre bývanie Trenčín s. r. o.; Služby pre bývanie Zámostie s. r. o.; Služby pre bytové domy, s. r. o.; Služby pre bytové domy Trenčín s. r. o.; Služby pre bytové domy TN s. r. o.; DKTN s. r. o.; Služby pre bývanie Juh s.r.o.; BTT EKO s. r. o.,  všetky so sídlom v Trenčíne, DROOKY s. r. o.; PD Potvorice s. r. o.; PD Trenčín s. r. o., všetky so sídlom v Potvoriciach, INSTALL - MONT s. r. o., so sídlom v Topoľčanoch, Služby pre bývanie Dubnica, s. r. o., so sídlom v Dubnici nad Váhom a M-GAS TN s. r. o., so sídlom v Trenčianskej Turnej,
     
  2. zo získania nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa CIM a priamej spoločnej kontroly podnikateľa Ing. Marián Margorín nad spoločnosťou digma s. r. o., so sídlom v Trenčíne,
     
  3. zo získania nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CIM nad spoločnosťou COLOS, s. r. o., so sídlom v Trenčíne.

Sektor:
D 35.30 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.