Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Sandra Baumeister, Martin Baumeister, BOS GmbH & Co. KG a BOS Verwaltungsgesellschaft mbH

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Sandra Baumeister a Martin Baumeister nad nadobúdanými spoločnosťami BOS GmbH & Co. KG a BOS Verwaltungsgesellschaft mbH.

pexels-mike-8723323
pexels-mike-8723323
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 9. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Luxemburg, Luxembursko (prostredníctvom ním vlastnenej spoločnosti Linma a ako súčasť fondu ESSVP IV), Sandra Baumeister a Martin Baumeister nad nadobúdanými spoločnosťami BOS GmbH & Co. KG a BOS Verwaltungsgesellschaft mbH, Ostfildern, Nemecko.

Sektor:
C.29.3 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.