Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ESCO Slovensko, a.s., a ELIMER, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa ESCO Slovensko, a.s., nad podnikateľom ELIMER, a.s.

osvetlená hala2
osvetlená hala2

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 01. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa ESCO Slovensko, a.s., Bratislava nad podnikateľom ELIMER, a.s., Nové Mesto nad Váhom.

Sektor:
F 43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.