Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Geis Holding GmbH & Co. KG, Christian Fürstaller, AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH a Log Invest GmbH

Aktualizované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

podávanie zásielky
podávanie zásielky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 06. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Geis Holding GmbH & Co. KG (Nemecko) a Christian Fürstaller nad podnikateľmi AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (Rakúsko) a Log Invest GmbH (Rakúsko).

Sektor:

H.52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave
H 49 Pozemná doprava a doprava potrubím
H 50 Vodná doprava
H 51 Letecká doprava

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.