Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GEOSAN INVESTIČNÍ, a.s., a VÁHOSTAV-SK, a. s.

Aktualizované:
Obsah
vysoké budovy a obloha
vysoké budovy a obloha
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 9. 7. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa GEOSAN INVESTIČNÍ, a.s., Kolín, Česká republika nad podnikateľom VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava.

Sektor:
F 41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
F 42 Inžinierske stavby
C 32 Iná výroba
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.