Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GFP Limited, HP Invest, a.s., HP Tronic – prodejny elektro, a.s., a DATART INTERNATIONAL, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 10. 08. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo viacerých podmienených transakciách, pričom výsledkom bude získanie spoločnej kontroly podnikateľov GFP Limited, Normanské ostrovy (pôsobí ako manažér investičného fondu, bez aktivít v maloobchode s elektronikou) a HP Invest, a.s., Česká republika nad podnikateľom HP Tronic - prodejny elektro, a.s., Zlín, Česká republika (prevádzkuje e-shop hej.sk, vyrába domáce spotrebiče značky ETA), do ktorého bude začlenený podnikateľ DATART INTERNATIONAL, a.s., Praha, Česká republika.
 
Sektor: maloobchod – G.47.54, G.47.91
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.