Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GP Alliance, s.r.o., Kofola a.s., Mattoni 1873, a.s., a General Plastic, a.s.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku General Plastic, a.s.

nápoj v pohári a citróny
nápoj v pohári a citróny

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 12. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku General Plastic, a.s., Kolárovo podnikateľmi GP Alliance, s.r.o., Bratislava (vykonáva tiež spoločnú nepriamu kontrolu nad podnikateľom BUDIŠ, a.s., Dubové); Kofola a.s., Rajecká Lesná a Mattoni 1873, a.s., Karlove Vary, Česká republika.

Sektor:
C 11.07 Výroba nealkoholických nápojov, produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
C 22.22 Výroba plastových obalov
C 22.29 Výroba ostatných plastových výrobkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.