Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov IMMOFINANZ AG a CPI PROPERTY GROUP société anonyme

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou IMMOFINANZ AG podnikateľom CPI PROPERTY GROUP société anonyme.

ofice building blue
ofice building blue

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 12. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou IMMOFINANZ AG, Viedeň, Rakúska republika podnikateľom CPI PROPERTY GROUP société anonyme, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Sektor:
L.68 – Činnosti v oblasti nehnuteľností

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.