Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov innogy Energo, s.r.o., TTS Martin, s.r.o., TTS Steel, s.r.o., a TTS Servis, s.r.o.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa innogy Energo, s.r.o., nad spoločnosťami TTS Martin, s.r.o., TTS Steel, s.r.o., a TTS Servis, s.r.o.

nabíjacia stanica
nabíjacia stanica
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 01. 07. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa innogy Energo, s.r.o., Praha, Česká republika nad spoločnosťami TTS Martin, s.r.o., Rakovo, Slovenská republika, TTS Steel, s.r.o., Rakovo, Slovenská republika a TTS Servis, s.r.o., Rakovo, Slovenská republika.

Sektor:
C.28 – výroba strojov a zariadení
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.