Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov INTOCAST Slovakia, a.s., a SLOVMAG, a.s. Lubeník

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa INTOCAST Slovakia, a.s., nad spoločnosťou SLOVMAG, a.s. Lubeník.

metalurgické tavenie železa
metalurgické tavenie železa

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 02. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa INTOCAST Slovakia, a.s., nad spoločnosťou SLOVMAG, a.s. Lubeník.

Sektor:
C 23.20 Výroba žiaruvzdorných výrobkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.