Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG, MELECS Holding GmbH a MELECS EWS GmbH

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

mikročip
mikročip

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 05. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločného podniku MELECS EWS GmbH, Rakúsko podnikateľmi Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Rakúsko, Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG, Rakúsko a MELECS Holding GmbH, Rakúsko.

Sektor:

C.29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

C.27.12 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.