Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov J. Sýkora, Ľ. Šoltýs a V. Jaroš a Kosit, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 13.10.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľmi Ján Sýkora, ČR, Ľubomír Šoltýs, SR a Vladimír Jaroš, ČR nad podnikateľom Kosit, a.s., Košice, SR. Účastníci koncentrácie pôsobia v sektore odpadového hospodárstva.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.