Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Jacques Bogart S.A. a FAnn-parfumérie, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A. nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o.

kozmetické výrobky
kozmetické výrobky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 10. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A., Paríž, Francúzska republika nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o., Banská Bystrica.
 
Sektor:
G.47.75 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
G.47.91.0 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.