Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov JUDr. Ján Sabol, Ing. Robert Spišák, PhD., Ing. Štefan Tóth, DOPET ALLIANCE, a. s., Solar 2009, a. s., EG Reality, a. s., a RT LOGISTIC, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov JUDr. Ján Sabol, Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľmi DOPET ALLIANCE, a. s., Solar 2009, a. s., EG Reality, a. s., a RT LOGISTIC, a.s., a spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľom International Renewable Investment PTE. LTD.

priatelsky k zivotnému prosterdiu
priatelsky k zivotnému prosterdiu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 10. 2021 začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov JUDr. Ján Sabol, Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľmi DOPET ALLIANCE, a. s., Bratislava, Solar 2009, a. s., Trnava, EG Reality, a. s., Trnava a RT LOGISTIC, a.s., Leopoldov, a to prostredníctvom získania výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Ján Sabol nad podnikateľom International Biofuel Investment PTE. LTD., Singapur a spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľom International Renewable Investment PTE. LTD., Singapur. 
 
Sektor:
H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím
G 47.3 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
C.30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.