Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov JUDr. Ján Sabol, JUDr. Mikuláš Trstenský, SLAVIA CAPITAL BIOCHEM, a.s., a Petroltrans, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 04. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly viacerými podnikateľmi – podnikateľom JUDr. Jánom Sabolom, podnikateľom JUDr. Mikulášom Trstenským a podnikateľom SLAVIA CAPITAL BIOCHEM, a.s., Praha nad celým podnikom iného podnikateľa – spoločnosťou Petroltrans, a.s., Poprad (predmetom akvizície nie je jeho dcérska spoločnosť OKTAN, a.s.,), ktorá je účastníkom koncentrácie na strane nadobúdaného subjektu.
 
Sektor:
G.46.71 - veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.