Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov MHP East Europe, s.r.o., EU Poultry, s.r.o., WE Trade, s.r.o., MHP SE a pána Dmytra Borodavku

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej vo viacerých vzájomne prepojených a podmienených transakciách, výsledkom ktorých bude zmena kvality kontroly nad MHP East Europe, s.r.o., EU Poultry, s.r.o., a časťou WE Trade, s.r.o.

kracie prsia
kracie prsia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 9. 12. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo viacerých vzájomne prepojených a podmienených transakciách, ktorých výsledkom bude zmena kvality kontroly nad MHP East Europe, s.r.o., Bratislava (ďalej len „MHP EE“), EU Poultry, s.r.o., Bratislava (ďalej len „EU Poultry“) a časťou aktív, na základe ktorých je možné dosahovať obrat, patriacich do majetku WE Trade, s.r.o., Bratislava (ďalej len „WE Trade“) z výlučnej kontroly [v prípade MHP EE ide o výlučnú kontrolu MHP SE, Limassol, Cyprus (ďalej len „MHP SE“) a v prípade WE Trade a EU Poultry ide o výlučnú kontrolu pána Dmytra Borodavku] na spoločnú kontrolu p. Borodavku a MHP SE, t. j. dôjde k vytvoreniu spoločného podniku MHP SE a p. Borodavku.

Sektor:
C 10.12.0 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
C 10.13.0 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.