Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov MiddleCap Group S.A. a BBF Tech, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 12. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa MiddleCap Group S.A., Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo nad podnikateľom BBF Tech, a.s., Bratislava.
 
Sektor:
F 41.2 Výstavba obytných a neobytných budov
K 66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
G 47.74 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
F 43.21 Elektrická inštalácia

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.