Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov NN Group N.V., AEGON Životná poisťovňa, a.s., Aegon, d.s.s., a.s., a Aegon Pojišťovna, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 09. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom NN Group N.V., Holandsko nad podnikateľmi AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slovenská republika (a tým aj nad dcérskou spoločnosťou Aegon partner, s.r.o., Slovenská republika), Aegon, d.s.s., a.s., Slovenská republika a Aegon Pojišťovna, a.s., Česká republika.

Sektor:
K 65.11 Životné poistenie
K 65.3 Dôchodkové zabezpečenie
K 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.