Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Normbenz Slovakia, s.r.o., a MOL Nyrt.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR dňa 17. 6. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly nad spoločnosťou Normbenz Slovakia, s.r.o., ktorá prevádzkuje čerpacie stanice LUKOIL na Slovensku, podnikateľom MOL Nyrt., Maďarsko, a to prostredníctvom podnikateľa SLOVNAFT, a.s.

tankovanie, muž
tankovanie, muž
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 6. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly nad spoločnosťou Normbenz Slovakia, s.r.o., ktorá prevádzkuje čerpacie stanice LUKOIL na Slovensku, podnikateľom MOL Nyrt., Maďarsko, a to prostredníctvom podnikateľa SLOVNAFT, a.s.

Sektor:
G.47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
G.46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.