KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED a Apotheke Slovakia, a.s.

Aktualizované 22.11.2022

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED nad spoločnosťou Apotheke Slovakia, a.s.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 11. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, Limassol, Cyprus nad spoločnosťou Apotheke Slovakia, a.s., Bratislava.

Sektor:
G.47.73 – Lekárne

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.


Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin