Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED a Apotheke Slovakia, a.s.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED nad spoločnosťou Apotheke Slovakia, a.s.

pomaranče a pilulky
pomaranče a pilulky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 11. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, Limassol, Cyprus nad spoločnosťou Apotheke Slovakia, a.s., Bratislava.

Sektor:
G.47.73 – Lekárne

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.