Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED a MEDICAL GROUP SK, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom MEDICAL GROUP SK, a.s., podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED prostredníctvom podnikateľa Glebi Holdings PLC.

skúmavky so vzorkami v laboratoriu
skúmavky so vzorkami v laboratoriu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 01. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom MEDICAL GROUP SK, a.s., podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED prostredníctvom podnikateľa Glebi Holdings PLC.

Sektor:
G 47.73 Lekárne
G 46.46 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.