Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED, CINRE, s. r. o., a Cinre property, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v zmene kontroly nad spoločnosťami CINRE, s. r. o., a Cinre property, s.r.o.

mri
mri
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 11. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene nepriamej spoločnej kontroly nad spoločnosťami CINRE, s. r. o., a Cinre property, s.r.o., ktorú vykonáva spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED spolu s pánom MUDr. Ivanom Vulevom, na výlučnú nepriamu kontrolu spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED.

Sektor:
Q 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
L 68.2 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.