Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ramirent Plc. Fínsko a Zeppelin Rental GmbH & Co. KG, Nemecko

Aktualizované:
Obsah
Dňa 17.10.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Ramirent Plc. Fínsko nad podnikateľom Zeppelin Rental GmbH & Co. KG, Nemecko.Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti stavebníctva – prenájom stavebných zariadení.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.