Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Richardi, a. s., ON RAIL Holding B.V., LOKO INVEST, a. s., Ing. Tibor Cvik, LOKO Trans Slovakia, s.r.o., a NYMWAG CS, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v dvoch vzájomne prepojených transakciách.

vlak v prírode
vlak v prírode
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 10. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v dvoch vzájomne prepojených transakciách, a to v zmene výlučnej kontroly na spoločnú kontrolu podnikateľmi Richardi, a. s., Bratislava, ON RAIL Holding B.V., Amsterdam, Holandsko prostredníctvom podnikateľa LOKO INVEST, a. s., na jednej strane a podnikateľom Ing. Tibor Cvik na druhej strane nad spoločnosťou LOKO Trans Slovakia, s.r.o., Šurany a rovnako v zmene výlučnej kontroly na spoločnú kontrolu podnikateľmi Richardi, a.s., Bratislava a ON RAIL Holding B.V., Amsterdam, Holandsko nad spoločnosťou NYMWAG CS, a.s., Nymburk, Česká republika.
 
Sektor:
C.30.2 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
C.33.17 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.