Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Richina Industries Limited a Coindarcos, SGPS, S.A.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 05. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom Richina Industries Limited so sídlom Unit 1202, 12/F Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong nad podnikateľom Coindarcos, SGPS, S.A., so sídlom Parque Empresarial de Padreiro Salvador, Lote 5, 4970-500 Arcos de Valdevez, Portugalsko.
 
Sektor:
C.29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.