Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ringier AG a Ringier Axel Springer Media AG

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Ringier Axel Springer Media AG.

noviny na stole
noviny na stole
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 8. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Ringier Axel Springer Media AG zo spoločnej kontroly vykonávanej spoločnosťami Ringier AG a Axel Springer International Limited na výlučnú kontrolu vykonávanú spoločnosťou Ringier AG.

Sektor:
J 58.13 Vydávanie novín

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.