Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SANAGRO, a.s., AGROSID, a.s., a Poľnohospodárske družstvo Jahodná

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

pestovanie poľnohospodárskych plodiny na poli pod horou
pestovanie poľnohospodárskych plodiny na poli pod horou
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 01. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa SANAGRO, a.s., Bratislava nad podnikateľmi AGROSID, a.s., Dunajská Streda a Poľnohospodárske družstvo Jahodná.
 
Sektor:
A 01.1 Pestovanie netrvácnych plodín
G 46.21 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.