Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Savino Del Bene S.p.A, Advanced airsea, s.r.o., ČR a Advanced AIRSEA, s.r.o., SR

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

lietadlo vo vzduchu
lietadlo vo vzduchu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 04. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Savino Del Bene S.p.A nad podnikateľmi Advanced airsea, s.r.o., Česká republika a Advanced AIRSEA, s.r.o., Slovenská republika.

Sektor:
H.52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.