Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA, s.r.o., SUMMIT AUTOTECH Slovakia SLD, s.r.o., a SUMMIT AUTOTECH Poland sp z o.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 03. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., Považská bystrica nad podnikateľmi SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA, s.r.o., Dubnica nad Váhom, SUMMIT AUTOTECH Slovakia SLD, s.r.o., Sládkovičovo a SUMMIT AUTOTECH Poland sp z o.o., Poľsko.
 
Sektor:
C 29.3 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.