Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SIGNA Holding GmbH a spoločností zo skupiny KIKA/Leiner Group

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) začal dňa 04. 07. 2018 správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľom SIGNA Holding GmbH, Insbruck, Rakúska republika nad 12 spoločnosťami zo skupiny KIKA/Leiner Group vrátane slovenskej spoločnosti Sigma Properties Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava a nad ich dcérskymi spoločnosťami vrátane slovenských spoločností Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava a IMV kika Slovensko, s.r.o., v likvidácii so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava.
 
Nadobúdané spoločnosti prevádzkujú maloobchodné predajne nábytku v Rakúsku a v niektorých krajinách východnej Európy vrátane Slovenska a prevádzkujú reštaurácie v maloobchodných prevádzkach spoločností KIKA a Leiner.

Sektor:
G.47.19 - ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
G.47.59 - maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.