Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED a MECOM GROUP

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 04. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným, Norwich, Spojené kráľovstvo a Severné Írsko nad podnikateľom MECOM GROUP, s.r.o., Humenné.
 
Sektor:
C 10.1 Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.