Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SORIA, a.s., a PPC TEAM plus, s.r.o.

Publikované:
Obsah

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SORIA, a.s., nad podnikateľom PPC TEAM plus, s.r.o.

autá
autá

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 8. 3. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SORIA, a.s., Bratislava nad podnikateľom PPC TEAM plus, s.r.o., Bratislava.

Sektor:
G 45.1 Predaj motorových vozidiel
G 45.2 Oprava a údržba motorových vozidiel

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.